M

Social Media.

Bekijk onze social media pagina’s

Volg ons

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

Kunstenaars en het publiek dragen samen verantwoordelijkheid voor een veilig open atelier weekend:

• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Blijf bij klachten thuis en laat u testen.

Plus voor bezoekers geldt:
• Sommige ateliers zijn alleen geopend op afspraak, zie plattegrond op de website, de blauwe ateliers;
• Neem een mondkapje mee, de kunstenaar kan u vragen die te dragen.

Plus voor alle deelnemende kunstenaars geldt:
• Tref hygiënemaatregelen: stel desinfectiemiddel ter beschikking, contactpunten regelmatig desinfecteren / schoonmaken (bijvoorbeeld deurknop);
• Iedere locatie kent afhankelijk van de grootte een maximum aantal bezoekers;
• Zie er op toe dat de 1,5 meter afstand wordt nageleefd;
• Reguleer de bezoekersstroom indien nodig (bijv. vaste looproutes, anderhalve meter markeringen).

We verwijzen tevens naar de algemene richtlijnen van de noodverordening Amsterdam Amstelland
en het basisadvies GHOR. Controleer regelmatig op updates.

noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland: zie hier

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

Artists and the public are jointly responsible for a safe open studio weekend:

• Keep 1.5 meters distance from others;
• Wash your hands often;
• Cough and sneeze into your elbow;
• Stay at home in case of complaints and get tested.

Plus for visitors:
• Some studios are only open by appointment, see map on the website, the studios in blue;
• Bring a mouth mask, the artist may ask you to wear it.

Plus for all participating artists:
• Take hygiene measures: make disinfectant available, disinfect / clean contact points regularly (eg door knob);
• Each location has a maximum number of visitors, depending on its size;
• Ensure that the 1.5 meter distance is observed;
• Regulate the flow of visitors if necessary (eg fixed walking routes, one and a half meter markings).

We refer to the general guidelines of the Amsterdam Amstelland emergency ordinance
and the basic advice GHOR. Check for updates regularly.

emergency ordinance Covid-19 safety region Amsterdam-Amstelland: see here