STICHTING NOORDER IJ KUNST
Open Ateliers Noord wordt georganiseerd door de  deelnemende kunstenaars. De gemeente Amsterdam Noord steunt de OAN met een jaarlijkse subsidie. Daarnaast betalen de  kunstenaars  een bijdrage van 75 euro. Voor de realisatie is de OAN  afhankelijk van fondsen en van sponsoring door bedrijven en particulieren.

WERKGROEPEN
Alle deelnemers worden geacht actief te zijn in een werkgroep.

Stuurgroep:

Rogier Alleblas, voorzitter
Maurice Niemel, organisatie
Sophie Walraven, nieuwe media en ballotage

Ballotagecommissie (coördinatie Inka Doornkate)

Beeld en tekst deelnemers (coördinatie Roelien van Aalderen)

Bewegwijzering (coördinatie vacature)

Centrale Expositie SBK Noord (coördinatie Sophie Walraven)

Deelnemersadministratie (Marjoke de Heer)

Drukwerk (coördinatie Betty Ras, Jay Tang)

Drukwerkuitgifte en verspreiding (coördinatie vacature)

Pop up store (coördinatie vacature)

Publiciteit (coördinatie Rogier Alleblas)

Sponsorwerving (coördinatie Marjolein Innemee)

Website (Ronald Vogel)

Teksten Algemeen (coördinatie Maurice Niemel)

Feest (coördinatie vacature)