STICHTING NOORDER IJ KUNST
Open Ateliers Noord wordt georganiseerd door de  deelnemende kunstenaars. De gemeente Amsterdam Noord steunt de OAN met een jaarlijkse subsidie. Daarnaast betalen de  kunstenaars  een bijdrage van 75 euro. Voor de realisatie is de OAN  afhankelijk van fondsen en van sponsoring door bedrijven en particulieren.

WERKGROEPEN
Alle deelnemers worden geacht actief te zijn in een werkgroep.

Stuurgroep
:
Rogier Alleblas, voorzitter
Bernardine Ensink, sponsoring
Maurice Niemel, organisatie
Anja Vosdingh Bessem, ballotage
Sophie Walraven, nieuwe media en ballotage

Ballotagecommissie (coördinatie Inka Doornkate)

Beeld en tekst deelnemers (coördinatie Roelien van Aalderen)

Bewegwijzering (coördinatie Addy Bloem)

Centrale Expositie SBK Noord (coördinatie Sophie Walraven)

Breitner Academie (coördinatie Christine Boon, Sigrid van Essel)

Deelnemersadministratie (Marjoke de Heer)

Drukwerk (coördinatie Betty Ras)

Drukwerkuitgifte en verspreiding (coördinatie Hugo Rompa)

Pop up store (coördinatie Liesbet Milort/Yolanda Döpp)

Publiciteit (coördinatie Rogier Alleblas)

Sponsorwerving (coördinatie Bernardine Ensink)

Website (Ronald Vogel)

Teksten Algemeen (coördinatie Anja Vosdingh Bessem)

Feest (coördinatie Frits Heimans)