Mission statement van de Open Ateliers Noord (Stichting Noorder IJ kunst).

Wij willen op een aantrekkelijke manier kunst en cultuur in Amsterdam Noord zichtbaar maken voor het publiek.

Hoofddoel van de OAN is het organiseren van een jaarlijks open atelier weekend in Amsterdam Noord. Kunstenaars tonen hun werk en stellen hun ateliers open voor het publiek en laten zien hoe de kunst ontstaat die zij maken.

We zijn een platform voor alle kunstenaars die in Noord wonen of werken.

 We zoeken verbinding met partners en culturele instellingen die tijdens het open atelier weekend hun deuren openen als (tijdelijke) expositieruimte voor deelnemende kunstenaars en/of ruimte bieden aan andere culturele uitingen, zoals literatuur, poëzie, outsider art en (klassieke) muziek.
Wij juichen participatie in de OAN van bedrijven en culturele instellingen toe.

Daarnaast zoeken we naar ‘de ideale spreiding’ van de locaties in het uitgestrekte gebied van Amsterdam Noord: ateliers en expositieruimtes, partners en culturele instellingen. Elke locatie moet goed bereikbaar zijn voor het publiek en niet te ver van de andere locaties

De OAN wordt georganiseerd door de deelnemende kunstenaars, waarbij elke kunstenaar wordt geacht actief te zijn in een werkgroep.