STICHTING NOORDER IJ KUNST
Open Ateliers Noord wordt georganiseerd door de  deelnemende kunstenaars. De gemeente Amsterdam Noord steunt de OAN met een jaarlijkse subsidie. Daarnaast betalen de  kunstenaars  een bijdrage van 75 euro. Voor de realisatie is de OAN  afhankelijk van fondsen en van sponsoring door bedrijven en particulieren.

WERKGROEPEN
Alle deelnemers worden geacht actief te zijn in een werkgroep.

Stuurgroep:

Rogier Alleblas, voorzitter
Maurice Niemel, organisatie
Sophie Walraven, nieuwe media en ballotage

Ballotagecommissie (coördinatie Inka Doornkate)

Beeld en tekst deelnemers (coördinatie Roelien van Aalderen)

Bewegwijzering (coördinatie George de Jong)

Centrale Expositie SBK Noord (coördinatie Sophie Walraven)

Deelnemersadministratie (Marjoke de Heer)

Drukwerk (coördinatie Betty Ras, Jay Tang)

Drukwerkuitgifte en verspreiding (coördinatie Hugo Rompa)

Pop up store (coördinatie Sophie Walraven)

Publiciteit (coördinatie Marieke Hunze)

Sponsorwerving (coördinatie Marjolein Innemee)

Website (Ronald Vogel)

Teksten Algemeen (coördinatie Maurice Niemel)

Feest (coördinatie Frits Heimans)