FBVG

FBVG

Painting / mixed media / graphic design


Since 2009 I have been working on the project Faces of Rape; I paint portraits of women who have been raped and came out in the media with their stories. For a long time rape was a very common – but invisible – phenomenon; practically no one dared to talk about it. Fortunately things have changed for the better in 2017 thanks to the #meToo movement. But there is still a long way to go. With this series I hope to contribute to the openness and discussion about rape. That is why I gave these brave women a face. (I tried to contact all these women to get their permission to exhibit their painting. I couldn’t reach everyone. If you are in this series and you don’t want that, let me know at info@fbvg.nl. If you do want to be in this series, let me know as well.)
Since 2018 I started another project: FeMale Image. It’s about the image of women, and men, and how they relate to each other. And how this image reflects the ideas we have about women, and men. When our ideas change, the image will change, and vice versa. I want to show these crossovers.

Sinds 2009 werk ik aan het project Faces of Rape: ik schilder portretten van vrouwen die slachtoffers van verkrachting zijn en daarmee naar buiten zijn gekomen via de media. Verkrachting is lang een veelvoorkomend maar onzichtbaar verschijnsel geweest omdat bijna niemand erover durfde te praten. Gelukkig is daar in 2017 door de #meToo-beweging enige verandering in gekomen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Met deze serie hoop ik een bijdrage te leveren aan het beter bespreekbaar maken van verkrachting; daarom heb ik deze dappere vrouwen een gezicht gegeven. (Ik heb geprobeerd met alle vrouwen die ik geschilderd heb in contact te komen om hun toestemming te vragen om het schilderij te mogen exposeren. Ik heb niet iedereen kunnen bereiken. Als je tegen je zin in deze serie bent, laat me dat weten via info@fbvg.nl. Als je juist wel in deze serie wil, laat me dat dan ook weten.)
Sinds 2018 werk ik ook aan een ander project: FeMale Image. Het project gaat over het vrouwbeeld, en het manbeeld, en hoe ze zich tot elkaar verhouden. En hoe het vrouwbeeld en het manbeeld onze ideeën over vrouwen en mannen weergeven. Als onze ideeën veranderen, veranderen het vrouwbeeld en het manbeeld ook, en vice versa. Ik wil deze kruisbestuiving laten zien.Expo adres
Zamenhof 150 - unit 338
1022AG Amsterdam
www.fbvg.art
06 3380 1170
https://www.instagram.com/fionabvg/ https://www.facebook.com/FionaBVG/ https://www.facebook.com/fiona.broesevangroenou https://www.linkedin.com/in/fiona-broese-van-groenou-72597b5/ https://twitter.com/fbvgnl