Skip to main content

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

Kunstenaars en het publiek dragen samen verantwoordelijkheid voor een veilig open atelier weekend:

• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Blijf bij klachten thuis en laat u testen.

Plus voor bezoekers geldt:
• Neem een mondkapje mee, de kunstenaar kan u vragen die te dragen.

Plus voor alle deelnemende kunstenaars geldt:
• Tref hygiënemaatregelen: verstrek desinfectiemiddel, contactpunten regelmatig desinfecteren (bijvoorbeeld deurknop);
• Iedere locatie kent afhankelijk van de grootte een maximum aantal bezoekers;
• Zie er op toe dat de 1,5 meter afstand wordt nageleefd;

We verwijzen tevens naar de algemene richtlijnen van de noodverordening Amsterdam Amstelland
en het basisadvies GHOR. Controleer regelmatig op updates.

noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland: zie hier

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

COVID-19 protocol Open Ateliers Amsterdam Noord

Artists and the public are jointly responsible for a safe open studio weekend:

• Keep 1.5 meters distance from others;
• Wash your hands often;
• Cough and sneeze into your elbow;
• Stay at home in case of complaints and get tested.

Plus for visitors:
• Bring a mouth mask, the artist may ask you to wear it.

Plus for all participating artists:
• Take hygiene measures: supply disinfectant, disinfect contact points regularly (eg door knob);
• Each location has a maximum number of visitors, depending on its size;
• Ensure that the 1.5 meter distance is observed;

We refer to the general guidelines of the Amsterdam Amstelland emergency ordinance
and the basic advice GHOR. Check for updates regularly.

emergency ordinance Covid-19 safety region Amsterdam-Amstelland: see here