M

Social Media.

Bekijk onze social media pagina’s

Volg ons

Dick Kortekaas

kortekaas

Dick Kortekaas

Schilderen

In mijn jeugdjaren in Noordwijk heb ik leren genieten van de natuur en de weidsheid van de zee, de wolkenluchten en de duinen. Fotograferen werd mijn hobby en uitingsvorm. Later, in Amsterdam, mede door mijn werk in de Geestelijke Gezondheidszorg, werd ik steeds meer geboeid door het wel en wee van de mens, zijn gedragingen en de soms dramatische interacties. Geleidelijk verschoof mijn artistieke uitingsvorm van het fotograferen naar het schilderen. Het geeft me een grotere vrijheid om een eigen visie en emotie tot uitdrukking te brengen. Juist die bijdrage hoort naar mijn mening tot het domein van de kunst: het hoort niet eenduidig en simpel te zijn, maar door gelaagdheid, gecompliceerdheid en onverwachtheid aan te zetten tot prikkeling, zoeken en bezinning, tot een boodschap en emotie. Kunst hoort liefst ook een sociale functie te hebben, interactief zijn. De boodschap of emotie moet de kunstenaar kunnen delen met de toeschouwer, terwijl deze laatste een eigen beleving en interpretatie kan hebben. Een expositie is daarbij een middel, ook de kijker of koper kan daarbij zijn zegje doen. Ik schilder meestal met acryl op doek of papier van middelgroot formaat (100x70 cm). Mijn thema’s zijn: natuur, landschap en Waterland; daarnaast: mensen met hun interacties en dramatische verwikkelingen; Sinds de laatste jaren schilder ik steeds vaker abstract in expressionistische stijl.

RELEVANTE DATA CV
Vanaf mijn 14e op internaat was ik schoolfotograaf waarbij ik feestelijkheden en sportgebeurtenissen vastlegde en zelf de foto's ontwikkelde in de doka. Tot op heden maak ik nog steeds graag artistieke foto's. Na 2002 ben ik 16 jaar lang wekelijks gaan schilderen bij Igor Kusmirak en na 2008, toen ik minder ging werken, ben ik ook thuis intensief gaan schilderen. Ondertussen volgde ik enkele korte cursussen bij MK24 en bij Fernhout in Groningen.
In 2017 en 2018 heb ik tweemaal gedurende een ruim half jaar met steeds nieuw werk een expositie gehad in de grote wachtkamer van een dokterspraktijk in Hoorn.Expo adres:
Nieuwendammerdijk 319
1023 BJ Amsterdam
www.dickkortekaas.nl

06 8662 9423

Category: