Skip to main content

Hotspots

Atelier Volten

Bij een Hotspot exposeren kunstenaars hun werk. Én het is een bijzondere locatie die we extra onder de aandacht brengen.

Atelier Volten is het voormalige atelier en woning van de Nederlandse beeldhouwer André Volten (1925-2002), een van de belangrijkste Nederlandse naoorlogse beeldhouwers.
Hij was als maker van abstract geometrisch ruimtelijke kunst een pionier in staal, en zijn beelden zijn zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigd in de openbare ruimte en in vele museale collecties. Zijn oeuvre behelst ruim 800 werken, ongeveer 60 in de openbare ruimte, waarvan 21 in Amsterdam.

Atelier Volten is gelegen in het Poortgebouw van Asterdorp, een historisch belangrijke locatie in Amsterdam Noord. Op deze beladen plek bevond zich tussen 1925 en 1945 zowel een woongemeenschap voor ‘ontoelaatbaren’ als een Joods doorgangskamp. In 1950 heeft André Volten zijn intrek genomen in het Atelier, en heeft daar tot zijn dood in 2002 gewoond en gewerkt. Door zijn kraakactie is het Poortgebouw gered van de sloop; van de rest van Asterdorp zijn slechts herinneringen aanwezig. De nog intacte woning van Volten op de bovenverdieping is tijdens tentoonstellingen te bezoeken.

Het intieme karakter van Voltens voormalige werkplaats en met name de nog intacte woning, nodigt uit tot het vertellen van persoonlijke verhalen. Deze intieme sfeer wordt bevestigd en versterkt in de tentoonstellingen die regelmatig te bezoeken zijn. Tijdens OAN is werk te zien van Auke de Vries (1937, Bergum Friesland), één van de bekendste hedendaagse Nederlandse beeldhouwers.
Het materiaal waar De Vries mee werkt is voornamelijk metaal, net zoals André Volten, maar het onderzoek naar ruimte, vorm en gewicht en ook de behandeling van het materiaal met kleur en verf is diametraal anders. Dit onderscheid maakt het interessant om deze vakgenoot van Volten uit te nodigen in het atelier.

Atelier Volten,
Asterdwarsweg 10, 1031 HR Amsterdam Noord
zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur
€6,- / Stadspas met groene stip gratis / tot 18 jaar gratis

www.ateliervolten.nl