M

Social Media.

Bekijk onze social media pagina’s

Volg ons

STICHTING NOORDER IJ KUNST

Open Ateliers Amsterdam Noord wordt georganiseerd door de deelnemende kunstenaars. De gemeente Amsterdam Noord steunt OAN met een jaarlijkse subsidie. Daarnaast betalen de kunstenaars een bijdrage. En verder zijn we voor de realisatie van OAN afhankelijk van fondsen en van sponsoring door bedrijven en particulieren.

WERKGROEPEN

Elke deelnemer worden geacht actief te zijn in een werkgroep.

Stuurgroep:

Rogier Alleblas, voorzitter
Maurice Niemel, organisatie

Ballotagecommissie (coördinatie Inka Doornkate)

Beeld en tekst deelnemers (coördinatie Roelien van Aalderen)

Bewegwijzering (coördinatie: nog niet ingevuld)

Centrale Expositie (locatie: Draka, coördinatie: nog niet ingevuld)

Deelnemersadministratie (Marjoke de Heer)

Hotspots (coördinatie nog niet ingevuld)

Drukwerk (coördinatie Jay Tang)

Drukwerkuitgifte en verspreiding (coördinatie Hugo Rompa)

Pop-up store (Dit jaar geen pop-up store.)

Publiciteit (coördinatie Jay Tang)

Sponsorwerving (coördinatie Rogier Alleblas)

Website (Ronald Vogel)

Teksten website, emails (coördinatie Maurice Niemel)

Feest (coördinatie nog niet ingevuld)