Skip to main content

AVG verklaring

 

Stichting Noorder IJ Kunst is de juridische rechtspersoon achter de organisatie van Open Ateliers Amsterdam-Noord.

Stichting Noorder IJ Kunst, gevestigd aan Zamenhofstraat 150 unit 07 1022 AG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@openateliersnoord.nl
openateliersnoord.nl
Zamenhofstraat 150 unit 07
1022 AG Amsterdam

De persoonsgegevens zijn door de persoon zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Atelier- en/of expositieadres
– En overige actief verstrekte persoonsgegevens, voornamelijk voor het inrichten op onze website van de informatiepagina over de deelnemende kunstenaar en bij de eerste aanmelding: aanvullende informatie voor ballotage ter beoordeling van de professionaliteit, de opleiding en de ervaring.

Op het inschrijfformulier staat op elke pagina aangegeven voor welk doel we de gegevens op die pagina gebruiken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Noorder IJ Kunst heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken.
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten hierover, neem dan contact met ons op via info@openateliersnoord.nl.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:
De persoonsgegevens die we verwerken worden in het kader van de organisatie van Open Ateliers Amsterdam-Noord gebruikt voor:
– communicatie met de kunstenaar van Amsterdam-Noord over Open Ateliers Amsterdam-Noord,
– mailen van nieuws en/of informatie over wijzigingen in de organisatie van Open Ateliers Amsterdam-Noord,
– het afhandelen van de betaling voor deelname aan Open Ateliers Amsterdam-Noord.

Bewaartermijn:
Stichting Noorder IJ Kunst bewaart persoonsgegevens om kunstenaars in Amsterdam-Noord op de hoogte te kunnen houden over Open Ateliers Amsterdam-Noord nu en in de toekomst.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Naam en emailadres: onbeperkt.
Reden: We willen de kunstenaar kunnen inlichten over de start van de inschrijving voor een nieuwe editie van Open Ateliers Amsterdam-Noord.

Overige gegevens: maximaal 1 jaar.Reden: De informatiepagina over een deelnemende kunstenaar blijft zichtbaar tot de website wordt ververst met de deelnemers van de volgende editie van Open Ateliers Amsterdam-Noord.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Noorder IJ Kunst verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor het inrichten van de website: openateliersnoord.nl en aan derden voor inrichten van het promotieboekje en niet voor gebruik door die derden voor eigen doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Noorder IJ Kunst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Noorder IJ Kunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@openateliersnoord.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Noorder IJ Kunst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Noorder IJ Kunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@openateliersnoord.nl