Skip to main content

Leuk dat je mee wilt doen aan de Open Ateliers Amsterdam-Noord!

 De organisatie toetst je aanmelding aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent werkzaam als kunstenaar* in Amsterdam-Noord, Schellingwoude, Durgerdam of Ransdorp;
 • Je hebt een professionele werkruimte;
 • Je hebt voldaan aan de betaling van de deelnemersbijdrage te weten € 75,-;
 • Je levert een bijdrage aan de organisatie van het weekend (zie taken);
 • Je levert voor 5 september 2023 alle gevraagde gegevens voor de begeleidende catalogus.

*Van kunstenaars die voor het eerst meedoen, vragen wij een CV.

Met je deelname ga je akkoord met de volgende voorwaarden voor de collectieve tentoonstelling in het Treehouse NDSM, opname in de gids en vermelding op de website:

Kunstwerk gegevens (vanwege de beperkte ruimte) 

 • 2D, maximaal formaat 100 x 100 cm;
 • 3D, presentatie op tafels (aanwezig) of eigen sokkel van max. 40 x 40 cm;
 • Video, presentatie in overleg.

Verzekering
Stichting Noorder IJ kunst is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van het werk tijdens de tentoonstelling in het Treehouse, het transport en eventuele opslag. Eventuele beschadigingen aan of vermissing het werk komen ten laste van de kunstenaar. De kunstenaar is ten allen tijde verantwoordelijk voor de verzekering van het werk. 

Fotografie
Voor de opname in de begeleidende gids, is een kwalitatief goede foto vereist. Als je van ons een bevestiging van deelname hebt ontvangen aan OAN 2023, ontvangen wij je foto graag voor 5 september 2023.

Beeld- en auteursrecht 

 • Je verklaart dat je in het bezit bent van de intellectuele rechten van het aangemelde kunstwerk en de bijbehorende foto.
 • Je geeft toestemming om een afbeelding van je werk te laten zien in de gids en op de website zonder dat hiervoor een bijkomende vergoeding hoeft te worden betaald.
 • Je verleent toestemming aan de organisatoren om opnamen en afbeeldingen te maken van je werk(en) op film, video, foto of welke beelddrager dan ook en om deze opnamen geheel of gedeeltelijk te verwerken in een visueel product (programma dan wel publicatie). Je verleent ook toestemming om deze opnamen en/of dit product geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van het publiek, ongeacht gebruikte technische standaarden dan wel eindtoestellen die vereist zijn voor de raadpleging van de content door het publiek en de daarvoor gebruikte technologie, en dit zonder dat hiervoor nog enige bijkomende vergoeding van auteursrechtelijke, naburig rechterlijke of welke aard dan ook verschuldigd is. De opnamen/afbeeldingen kunnen tevens gebruikt worden voor de promotie van het evenement en in alle media. 
 • Je vrijwaart de organisator voor elke aanspraak van derden in dit verband.
Vraag / Question